Time Bokan: Royal Revival (1993)

It's Grand Theft Mecha Vs. Super Moron Kart as the baddies slam, bash and dirty trick each other to the finish.

Directing:
  • Akira Shigino
Writing:
  • Tatsuo Yoshida
  • Satoru Akahori
  • Mayori Sekijima
themoviedb icon 0.0/10
  • Release Date: 1993-11-26
  • Views: 41
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 60

Kazuya Tatekabe

Tonzura / Donjuro / Kyokantin / Sukadon / Tonmentan / Twarusky / Walther

Noriko Ohara

Doronjo / Majo / Metasha / Milenjo / Mujo / Munmun / Yanyan

Naoko Matsui

Lorikon Tani / Obanber / Sailor Munmun

Jōji Yanami

Boyakkii / Dasainen / Domoke-Yakovitch / Glocky / Kokematsu / Kosuinen (voices)

Katsuji Mori

Eagle Ken Washio / Tekkaman
Write one

Sorry, no results found.